Badanie techniczne lub inaczej przegląd rejestracyjny ma za zadanie dopuszczenie pojazdu do ruchu publicznego na określony czas, zwykle jest to 12 miesięcy. W naszej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Piotrkowie wykonujemy przeglądy techniczne oraz kompleksową obsługę samochodów, a na życzenie klienta wykonujemy również badanie techniczne samochodu używanego, który klient chciałby kupić.

Zakres usług przeglądów rejestracyjnych

Zakres okresowego badania technicznego reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 września 2009 r. obejmuje m.in.:

 • sprawdzenie i ocenę prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska, w tym sprawdzenie i ocenę:
  • stanu technicznego ogumienia
  • prawidłowości działania, ustawienia i własności świetlnych świateł zewnętrznych, w tym prawidłowość działania urządzeń sygnalizacyjnych
  • stanu technicznego, skuteczności i równomierności działania hamulców
  • prawidłowości działania układu kierowniczego, stanu technicznego jego połączeń oraz wielkości ruchu jałowego koła kierownicy, w tym prawidłowość ustawienia i zamocowania kół jezdnych
  • stanu technicznego zawieszenia
  • instalacji elektrycznej
  • stanu technicznego nadwozia, podwozia i ich osprzętu oraz przedmiotów wyposażenia
  • stanu technicznego układu wydechowego – w uzasadnionych przypadkach pomiar poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju oraz ocenę stanu technicznego sygnału dźwiękowego
  • emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin
 • sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojazdów, określonych w rozporządzeniu o warunkach technicznych.

W naszej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów posiadamy nowoczesny sprzęt do przeprowadzenia badania oraz ewentualnej diagnostyki podsystemów samochodowych.