Prawidłowe bądź nie ustawienie geometrii zawieszenia wpływa na komfort oraz bezpieczeństwo podróży samochodem. Prawidłowe ustawienie geometrii kół odgrywa znaczącą rolę w stabilizacji pojazdu podczas jazdy oraz definiuje szybkość zużycia opon.

Czym jest geometria zawieszenia?

Geometria zawieszenia składa się z parametrów, które definiują położenie oraz ruch koła podczas jazdy. Decyduje o stabilności auta oraz jego kierowalności.

Parametry regulujące geometrię:

  • zbieżność – jest to parametr określający położenie kół przednich bądź tylnych względem siebie. Zbieżność dodatnia jest wtedy, kiedy koła skierowane są do wewnątrz, a ujemna gdy koła skierowane są na zewnątrz;
  • kąt pochylenia sworznia zwrotnicy – jest to kąt zawarty między sworzniem zwrotnicy a prostą pionową koła. W nowszych samochodach często występują sworznie kuliste, zastępujące swoich starszych poprzedników. W takiej sytuacji wykonuje się pomiar linii przebiegającej przez oś obrotu tych sworzni w czasie skrętu;
  • kąt pochylenia/nachylenia – jest to kąt zawarty między pionem a płaszczyzną koła;
  • kąt wyprzedzenia osi sworznia – określa on kąt zawarty pomiędzy osią sworznia zwrotnicy a prostą linią koła, patrząc z boku na obiekt.

Kontrola geometrii kół

Razem z czasem i użytkowaniem samochodu, geometria kół może ulec rozregulowaniu i wymagać korekty. Kontrolę taką wykonujemy podczas rutynowej wizyty w naszym warsztacie – w zakres usługi wchodzi montaż aparatury pomiarowej na kołach oraz skontrolowanie ustawień, a następnie ustawienie prawidłowych parametry.

Pamiętaj!

Dla zachowania najwyższej sprawności samochodu specjaliści zalecają kontrolę geometrii przynajmniej raz w roku, najlepiej przy wymianie opon po sezonie zimowym.